Om mig Kontakt
Om qigong Kurser Min bakgrund Att läsa Länkar

Qi gong - mångtusenårig kinesisk rörelsegymnastik

 

Ursprung

Qigong kommer ursprungligen från Kina. Man brukar säga att det finns mellan 3 000 och 10 000 qigongstilar, beroende på hur man räknar. Qigong är en del av Kinas rika kulturarv och ingår i den kinesiska medicinen. I den kinesiska medicinen har det i tusentals år ingått olika former av behandlingar som akupunktur, akupressur, anmamassage, koppning, örtmedicin mm. Men även kostråd och rörelseövningar där patienten själv måste engagera sig. Dessa rörelseövningar är var en slags rörelsemedicin och går idag under samlingsnamnet qigong. Vad man vet är många av dessa rörelseövningar tusentals år gamla och kommer ifrån många olika delar av Kina och närliggande områden. Qigong är ett urgammalt sätt att hålla sig i form samt att behandla olika sjukdomstillstånd såväl fysiskt som psykiskt.

Ordet qigong

Själva ordet qigong kommer av två kinesiska tecken. Det ena tecknet kallas för Qi och kan översättas med ”livsenergi” eller ”livskraft”. Vi skulle också kunna säga liv, dvs det som skiljer en död människa från en levande. Ett annat sätt att beskriva qi är: ”vår självläkande förmåga”, dvs den förmåga vi alla har att läka oss själva när vi blir sjuka. Ett fenomen som inte minst är välkänt inom placeboforskningen. Qigong stärker livskraften och vår förmåga att läka oss själva. Gong kan översättas med arbete. Alltså betyder qigong: ”att arbeta med livskraften”. Mer poetiskt uttryckt kan man säga: ”ett sätt att kultivera lisvkraften”. Eller med västerländska ord: ”ett sätt att stimulera kroppens och psykets självläkande förmåga.Inriktningar.

Man kan dela in qigong i fyra olika huvudinriktningar. Ofta blandas dessa inom en stil och det kan vara svårt att helt särskilja syftet med varje övning då den kan verka på flera sätt. Här är i alla fall en förenklad uppdelning:

Qigong

Utförande

De långsamma rörelserna riktar sig framförallt till kroppens parasympatiska kraftsystem som hjälper oss med återhämtning och stabilitet. Till skillnad från det presterande sympatiska systemet som är kopplat till de stora musklerna och tränas bäst med styrka och snabbhet. I mycket västerländsk träning prioriteras det sympatiska systemet med styrke träning och snabbhetsträning. Ofta även i sjukgymnastik med styrketräning. De långsamma mjuka rörelserna i qigong görs oftast utan ansträngning och syftar till att skapa stabilitet och mjukhet på djupet. Vi kommer också åt den nivå i kroppen där mycket psykisk stress sitter varför många upplever qigong som väldigt lugnande. Träningen är ickepresterande och upplevs ofta som väldigt behaglig.

Andningen

Andra positiva effekter med qi gong är att man involverar andningen i rörelsen. Det hjälper oss att andas djupare, många människor har idag en alltför ytlig andning, samt att bli mer medvetna om vår andning. Diafragman tränas och mjukas upp vilket även påverkar lungorna, matsmältningen och vagusnerven. Vagusnerven är direkt kopplad till det parasympatiska nervsystemet och hjälper oss att bli lugnare och stimulerar återhämtning. Djupare andning underlättar också för blodets syresättning samt vår förmåga att göra oss av med slaggprodukter.

Integrering

Det sker också en integrering av kropp, känsla, tanke och andning som är oerhört viktig för vår psykiska och fysiska hälsa. På många arbetsplatser idag (och skolor) så lär vi oss att separera kropp, känsla, tanke och andning. Vi upplever oss som splittrade och okoncentrerade. Redskap för integrering blir då oerhört viktiga och qigong är ett utmärkt sådant redskap.

Vaken vila

När vi riktar uppmärksamheten inåt (ofta blundar) släpper vi för en stund det ständiga informationsflöde som kommer till oss via syn och hörsel. Det ger en lugnande effekt i sig och hjälper oss att vara mer centrerade i oss själva.
Genom att rörelserna är ickepresterande förstärks effekten av det parasympatiska systemet, vi lär oss att medvetet slappna av och uppleva en form av ”vaken vila”. En ”helhetsupplevelse” som vi annars sällan upplever annat än i naturen.

Sjukdomsbehandlande

Idag finns qigong äntligen med som en metod som läkare kan rekommendera. Då qigong är så enkelt att utföra passar det många äldre och även de som lider av olika sjukdomssymtom. Dessutom engageras patienten själv i sitt eget tillfrisknande och kommer lättare ur rollen som passiv mottagare av sjukvård. Patienten blir en resurs i sitt eget tillfrisknande. Några exempel på vanliga sjukdomar där qigong visat sig vara effektivt: MS, fibromyalgi, reumatism, rehabilitering efter olika typer av förlamningar och känselbortfall, olika typer av smärtbehandling, depressioner, insomnia, utbrändhet, ”stress” och stressrelaterade symtom.

Qigong

Hur och var

Många attraheras av qigong därför att den kan i princip göras var som helst, när som helst och i vilka kläder som helst. Såväl inomhus som utomhus. Det krävs inga andra redskap än vår kropp, vår koncentration och lite självdisciplin.

Forskning

Det finns mycket forskning om qigong av varierande kvalitet. Två svenska studier har på senare tid gjorts. Bägge med positivt resultat. En om fibromyalgi och en om kvinnor och stressrelaterade symtom.

Medicinsk qigong

Begreppet är relativt nytt och två organisationer ( med säte i Kina har sedan ett antal år registrerat qigongstilar som de anser lär ut medicinsk qigong. De har skapat begreppet för att särskilja qigong med syfte att förebygga och läka sjukdomar. Självklart gör den mesta qigongen det och det finns många stilar som inte är registrerade som är väldigt bra i sjukdomsförebyggande syfte och behandlande syfte. Begreppet kan dock ses som ett försök att kvalitetssäkra qigong som används främst i behandlande syfte.

Idag

I Kina börjar miljoner människor varje dag med mjuka qigong rörelser. Man kan ofta se gamla och unga i tusentals i parkerna på morgonen. Även i ”väst” har qigong nu ”upptäckts” och sprids nu över hela världen. På många sjukhus i Kina har man länge kombinerat skolmedicin med traditionell medicin. Nu börjar även många andra länder ta efter och qigong rekommenderas nu även av svenska läkare.

Qigong