Om mig Kontakt
Om Aikido Träning Min bakgrund Att läsa Länkar

Vad är AIKIDO?

 

Japansk kampkonst utan vinnare eller förlorare

Aikido är en japansk kampkonst som utvecklades i början av 1900-talet av Morihei Ueshiba (1883-1969). Han kallas idag allmänt för O-sensei, vilket ungefär betyder ”stor lärare”. Ueshiba hade tidigare tränat flera av de traditionella japanska kampkonsterna , men var otillfredsställd då kampen alltid ledde till nya strider. Han sökte en budo utan vinnare eller förlorare och skapade så till sist aikido.

”Praktiserandet av den harmoniska kraftens väg”MiaJosefin

Ordet aikido är en sammansättning av tre japanska skrivtecken ; Ai som står för harmoni, samarbete och kärlek. Ki som står för kraft och energi, Do som står för vägen eller snarare praktiserandet av vägen. Aikido skulle alltså fritt kunna översättas med ”praktiserandet av den harmoniska kraftens väg”.

Bygger på den japanska svärdskonsten och daitoryu

Då Ueshiba fått mycket inspiration från den japanska svärdskonsten bygger många av aikidorörelserna på dessa. I aikidoträningen ingår därför ibland träning med jo (trästav) och bokken (träsvärd), men mestadels tränar vi utan några redskap. Flera av aikidons grundtekniker kommer också från daitoryu. Daitoryu är en månghundraårig japansk självförsvarskonst som Ueshiba tränade i flera år innan han skapade aikido.

Andlig kampkonst

Ueshiba var också en väldigt andlig person och fick mycket inspiration från bland annat kotodama – en gammal japansk lära om ljudens skapande kraft. Även shintoismen och omoto rörelsen var en viktig inspirationskälla för honom. Idag varierar dessa influenser mycket inom olika grenar av aikidon. En del lägger stor tonvikt på det andliga, andra inte alls. Ueshiba skrev själv en hel del djupt filosofiska texter och poem, särskilt på äldre dar.Mats

Möter aldrig attacken med kraft mot kraft

Aikido är ett slags självförsvar där man aldrig möter kraft mot kraft utan använder styrkan i angreppet för att leda attacken in en rörelse som blir till ett kast eller en fasthållning. Den som attackerar blir så att säga kastad av kraften i sin egen attack. Målet är att varken den som attackerar eller den som försvarar sig kommer till skada eller blir kränkt – utan snarare skapar något tillsammans.

 

Man mår bra såväl fysiskt som psykiskt av att träna aikido

Många tränar dock aikido av andra orsaker än självförsvar. Av aikidoträningen mår man bra såväl fysiskt som psykiskt. Genom aikido tränar vi upp vår kondition, koncentration, mjukhet, styrka, balans. Vi värmer alltid upp innan träningen och lär oss att falla på flera olika sätt. Vi gör koordinationsövningar och andningsövningar. Under själva träningen lär vi oss de karakteristiska cirkulära aikidorörelserna, som gör att aikido ofta ser så harmoniskt och vackert ut. Bra aikido kan till och med se uppgjord ut. Det beror på att rörelserna är så naturliga att de inte kräver någon större muskelstyrka. Rätt utförda är de dock oerhört effektiva och kraftfulla - samtidigt som de ger ett intryck av lätthet.

Ingen tävling – ingen vinnare, ingen förlorare Jan

I aikido tävlar vi aldrig. Ueshiba, som grundade aikidon, ansåg att tävling ofta skapar mycket konkurrens och en ny vinnare föder alltid en ny förlorare. Vi utvecklas istället tillsammans och var och en tränar efter sin egen förmåga. De som vill träna hårt kan göra det, de som vill träna lättare kan göra det. Män och kvinnor, unga och gamla tränar tillsammans. Barngrupperna tränar separat.

Aikido finns över hela världen och 5000 i Sverige

Idag finns aikido över hela världen i de flesta länder. Aikikai är den största organisationen med huvudsäte på Hombu Dojo i Japan. Där ingår de flesta aikidostilar i världen. Några andra inriktningar är Ki-aikido och Iwama ryu (som i Sverige idag tillhör Aikikai). All aikido i Sverige är organiserad inom ”Svenska Budo och Kampsportförbundet”. Bara i Sverige finns idag ca 5000 aikidoutövare.

Vill du verkligen få veta hur det känns?Lisa

Bästa sättet att ta reda på om du tycker om aikido är att själv prova på. Det är som med simning – det är bara om man hoppar i vattnet som man verkligen får veta hur det känns. Alla som provar på Vanadis Aikidoklubb betalar medlemsavgiften på 100:- så att de är försäkrade (hemförsäkring täcker ej budoträning). Vill man sedan fortsätta betalar man in resterande träningsavgiften för terminen.

Osensei